PROVERA CURENJA RASHLADNE TEČNOSTI

SERVIS
UGRADNJA

Posedujemo sertifikat A kategorije 1 Ministarstva Zaštite životne sredine za rad sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim florovanim gasovima sa efektom staklene bašte kao i sa zapaljivim gasovima kao što je R32 kojim se pune nove klime.

Operater stacionarne rashladne i klimatizacione opreme i toplotnih pumpi koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač , odnosno fluorovane gasove sa efektom staklene bašte, dužan je da spreči svako ispuštanje fluorovanih gasova sa efektom staklene bašte iz te opreme ili sistema.

Zakonski okvir

  • Zakon o zaštiti vazduha

  • Uredba o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač

  • Uredba o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte

Uredba o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte

Provera curenja
Provera curenja kontrolisanih supstanci sprovodi se za stacionarnu rashladnu i klimatizacionu opremu, toplotne pumpe koji sadrže:

3 ili više kilograma najmanje jednom u 12 meseci.
30 ili više kilograma, najmanje jednom u šest meseci.
300 ili više kilograma, najmanje jednom u tri meseca.

Zakonske kazne za nepoštovanje ove odredbe su vrlo visoke i samo je pitanje trenutka kada će vam inspekcija yakucati na vrata.

Trenutno je akcija inspekcije zaštite životne sredine 

Sve informacije na info@coolsistem.com ili 011 4045581

Servis Klima Uređaja

Svaki proizvožač savetuje što češće čišćenje klima uređaja, čak se i garancija na uređaj uslovljava godišnjim servisom ili produžava prilikom godišnjeg servisa. Savet sledi iz dva jako bitna faktora: prvi je čistoća vazduha u prostoriji, a drugi čistoća uređaja koja omogućuje nesmetani protok vazduha i rad uređaja. Kvalitet vazduha kao najbitniji faktor korisniku koji boravi u prostoriji zavisi od kvaliteta i čistoće filtera u unutrašnjoj jedinici klima uređaja.

Generalno, čišćenje klima uređaja vrši se jednom godišnje. Međutim, u zagađenijim delovima grada neophodno je čak i dva puta godišnje. Kompletno servisiranje traje otprilike sat vremena. Bitno je da neko stručan obavi taj posao, jer ukoliko se filteri ne očiste dobro, može doći do pregrevanja kompresora i stvaranja bakterija.

Što se tiče unutrašnjih filtera, oni se čiste jednom u 15-30 dana i isperu se pod mlazom vode. Nije dobro stavljati hemikalije na filtere jer se taj miris može proširiti na celu prostoriju i prouzrokovati neprijatan miris.

Za pravilan i nesmetan rad klima uređaja potreban je servis, jer je čistoća uređaja neophodna kako za boravak u prostoriji tako i za produžetak životnog veka vašeg klima uređaja.

Standardan servis uključuje:

  • servis unutrašnje jedinice (pranje filtera, pranje isparivača, skidanje i pranje turbine, dezinfekciju uređaja)
  • servis spoljne jedinice (provera gasa, pranje i čišćenje kondenzatora)
  • pregled instalacije i odvoda kondenzata

Ugradnja klime u stanu

Split sistem nije klima koja vam može ohladiti ceo stan. To je prva stvar koju morate da znate kad kupujete klima uređaj, jer na svakom uređaju piše room air conditioner što znači sobni klima uređaj i to je prva stavka od koje se kreće kod montaže klime.

U retkim slučajevima klima može da ohladi veći deo stana ali to zavisi od cirkulacije vazduha u stanu.

Hodnik takođe nije mesto na koje je dobro postaviti uređaj jer su to obično male prostorije koje se brzo ohlade pa se uređaj gasi jer registruje da je postigao zadatu temperaturu. Obično se klima postavlja u prostoriju koja je veće zapremine da bi se ohlađeni vazduh mogao dalje širiti u manje prostorije i na taj način se postiže maksimum kapaciteta klima uređaja.
Često se dešava da morate premestiti klimu na drugo mesto jer vam nije funkcionalna iz gore navedenih razloga i baš zbog toga je važno da vam klima uređaj ugradi stručno lice.

Ugradnje klime u poslovnom prostoru

Pre svega kod ugradnje klima uređaja u poslovni prostor potrebno je konsultovati stručno lice. Svaki prostor koji se klimatizuje ima svoje specifičnosti pa je potrebno ogromno iskustvo da bi se zadovoljile neke osnovne potrebe prostora i da bi vaš klima uređaj mogao uspešno odgovoriti svim vašim potrebama. Kako bi se izbegli gubici i postigao optimalan odnos snage klima uređaja i velicine prostora važno je uzeti u obzir: veličinu prostora, izolovanost, veličinu staklenih povrsina, tip klima uređaja i namenu prostora. Tek tada kad zadovoljimo sve uslove možemo reći da će vaš klima uređaj raditi pravilno i dati svoj maksimum.

Pravilnim odabirom klima uređaja ćemo znatno uštedeti energiju utrošenu za grejanje i hlađenje a to će se svakako odraziti na vek trajanja samog uređaja i na taj način će uložena sredstva biti opravdana. Važno je znati da temperatura preporučena za radna okruženja iznosi 21°c.

Ugradnja i servis toplotne pumpe

Toplotna pumpa je uređaj pomoću koga se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Za taj prenos toplotne energije troši se određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete. Tako se za utrošeni 1 kWh električne energije na izlazu dobija ukupna toplotna energija 3-7 kWh.

Fan coil uređaji i podno grejanje

Fan Coil je uređaj koji se sastoji od grejnog ili rashladnog jezgra i ventilatora. Deo je sistema za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju koji se sreće u industrijskim, komercijalnim zgradama i domaćinstvima. Fan coili pri radu sa toplotnom pumpom ostvaruju dobar učinak ( koeficijent korisnosti može da bude 4 puta veći od utrošene električne energije ) i pružaju mogućnost klimatizacije tokom leta.

Podno grejanje je udobna i zdrava alternativa klasičnim sistemima grejanja. Grejanje koje stvara toplotni komfor blizu idealnog, ali takođe utiče na znatne uštede energije. Zaboravite na debele čarape ili hladna stopala, možete se sigurno i udobno igrati na podu, dok će korisni prostor vašeg poda rasti – zajedno sa slobodom da uređujete svoj dom kako mislite da treba, a ovo su samo nekoliko prednosti podnog grejanja. Takvo hlađenje je puno zdravije od onog klasičnim klima uređajima, jer ne hlade vazduh, već pod na prijatnih 20-23⁰C.