/, LG TERMA V, 5 KW, 7 KW, 9 KW, 12 KW, 14 KW, 16 KW/LG Therma V toplotna pumpa – Split Sistem

LG Therma V toplotna pumpa – Split Sistem

THERMA V je toplotna pumpa kreirana posebno da odgovori potrebama tržišta prilikom renoviranja domova (da
rastereti ili zameni kotao) i prilikom izgradnje novih domova. Proizvod se savršeno prilagođava za individualnu i
kolektivnu stambenu primenu. Pored toga, ova vazduhom hlađena toplotna pumpa predstavlja ekološki proizvod koji
koristi dva obnovljiva izvora energije – vazduh i sunce. Konačno, pokazala se ekonomičnom, uz koeficijent učinka (COP) do 4,5 – među najboljim na tržištu.

Pošto proizvodi energiju od spoljnog vazduha čak i na niskoj temperaturi, THERMA V može uvek efikasno da greje.
Sa inverterskom tehnologijom kompanije LG, THERMA V može da dostigne više nivoe efikasnosti, u rasponu od 4,1
do 4,5.Drugim rečima, potrošnja 1 kW električne energije iz električne mreže omogućava više od 4 kW toplotne
energije.Kada je željena temperatura postignuta, a za razliku od konvencionalne toplotne pumpe čiji se kompresori gase i pale, kod LG uređaja sa invertorom brzina rada kompresora se stalno podešava da bi se održala željena temperatura sa minimalnim odstupanjima, da se ne bi narušio vaš komfor

(sa i bez integrisanog bojlera)

Opis

Split sistem (kombinacije unutrašnjih i spoljnih jednica):

 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem 5kW monofazna HN1616NK3 / HU051.U43 Cena:
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem 7kW monofazna HN1616NK3 /HU071.U43 Cena:
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem 9kW monofazna HN1616NK3 / HU091.MR.U44 Cena: 615.215,00 RSD

 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem 12kW monofazna HN1616NK3 / HU121.U33 Cena: 759.000,00 RSD
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem 14kW monofazna HN1616NK3 / HU141.U33 Cena: 781.500,00 RSD
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem 16kW monofazna HN1616NK3 / HU161.U33 Cena: 812.500,00 RSD
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem 12kW trofazna HN1639NK3 / HU123.U33 Cena: 825.600,00 RSD
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem 14kW trofazna HN1639NK3 / HU143.U33 Cena: 848.000,00 RSD
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem 16kW trofazna HN1639NK3 / HU163.U33 Cena: 899.600,00 RSD

Split sistem sa integrisanim bojlerom (kombinacije unutrašnjih i spoljnih jednica): 

 

 

 

 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem sa integrisanim bojlerom 9kW monofazna HN1616T.NBO / HU091MR.U44  Cena: 1.011.000,00 RSD

 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem sa integrisanim bojlerom 12kW monofazna HN1616T.NBO / HU121.U33 Cena: 1.154.800,00 RSD
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem sa integrisanim bojlerom 14kW monofazna HN1616T.NBO / HU141.U33 Cena: 1.177.300,00 RSD
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem sa integrisanim bojlerom 16kW monofazna HN1616T.NBO / HU161.U33 Cena: 1.208.300,00 RSD
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem sa integrisanim bojlerom 12kW trofazna HN1616T.NBO / HU123.U33 Cena: 1.182.800,00 RSD
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem sa integrisanim bojlerom 14kW trofazna HN1616T.NBO / HU143.U33 Cena: 1.205.500,00 RSD
 • Toplotna pumpa Therma V – Split sistem sa integrisanim bojlerom 16kW trofazna HN1616T.NBO / HU163.U33 Cena: 1.256.200,00 RSD

Cenovnik: