/, LG TERMA V, 5 KW, 7 KW, 9 KW, 12 KW, 14 KW, 16 KW/LG Therma V toplotna pumpa – Split Sistem

LG Therma V toplotna pumpa – Split Sistem

THERMA V je toplotna pumpa kreirana posebno da odgovori potrebama tržišta prilikom renoviranja domova (da
rastereti ili zameni kotao) i prilikom izgradnje novih domova. Proizvod se savršeno prilagođava za individualnu i
kolektivnu stambenu primenu. Pored toga, ova vazduhom hlađena toplotna pumpa predstavlja ekološki proizvod koji
koristi dva obnovljiva izvora energije – vazduh i sunce. Konačno, pokazala se ekonomičnom, uz koeficijent učinka (COP) do 4,5 – među najboljim na tržištu.

Pošto proizvodi energiju od spoljnog vazduha čak i na niskoj temperaturi, THERMA V može uvek efikasno da greje.
Sa inverterskom tehnologijom kompanije LG, THERMA V može da dostigne više nivoe efikasnosti, u rasponu od 4,1
do 4,5.Drugim rečima, potrošnja 1 kW električne energije iz električne mreže omogućava više od 4 kW toplotne
energije.Kada je željena temperatura postignuta, a za razliku od konvencionalne toplotne pumpe čiji se kompresori gase i pale, kod LG uređaja sa invertorom brzina rada kompresora se stalno podešava da bi se održala željena temperatura sa minimalnim odstupanjima, da se ne bi narušio vaš komfor

(sa i bez integrisanog bojlera)

Opis

Split sistem (unutrašnje i spoljne jedinice)

Cenovnik: