/, LG TERMA V, 5 KW, 7 KW, 9 KW, 12 KW, 14 KW, 16 KW/LG Therma V – Split Sistem (sa i bez integrisanog bojlera)

LG Therma V – Split Sistem (sa i bez integrisanog bojlera)

THERMA V je toplotna pumpa kreirana posebno da odgovori potrebama tržišta prilikom renoviranja domova (da
rastereti ili zameni kotao) i prilikom izgradnje novih domova. Proizvod se savršeno prilagođava za individualnu i
kolektivnu stambenu primenu. Pored toga, ova vazduhom hlađena toplotna pumpa predstavlja ekološki proizvod koji
koristi dva obnovljiva izvora energije – vazduh i sunce. Konačno, pokazala se ekonomičnom, uz koeficijent učinka (COP) do 4,5 – među najboljim na tržištu.

Pošto proizvodi energiju od spoljnog vazduha čak i na niskoj temperaturi, THERMA V može uvek efikasno da greje.
Sa inverterskom tehnologijom kompanije LG, THERMA V može da dostigne više nivoe efikasnosti, u rasponu od 4,1
do 4,5.Drugim rečima, potrošnja 1 kW električne energije iz električne mreže omogućava više od 4 kW toplotne
energije.Kada je željena temperatura postignuta, a za razliku od konvencionalne toplotne pumpe čiji se kompresori gase i pale, kod LG uređaja sa invertorom brzina rada kompresora se stalno podešava da bi se održala željena temperatura sa minimalnim odstupanjima, da se ne bi narušio vaš komfor

Opis

U ponudi: 

Spoljne jedinice:

LG Toplotna pumpa 5KW split Sp HU051.U43 Cena: 221.500,00 RSD

LG Toplotna pumpa 7KW split Sp HU071.U43 Cena: 231.500,00 RSD

LG Toplotna pumpa 9KW split Sp HU091.U43 Cena: 241.500,00 RSD

LG Toplotna pumpa 12KW split Sp HU121.U33 Cena: 371.000,00 RSD

LG Toplotna pumpa 14KW split Sp HU141.U33 Cena: 393.500,00 RSD

LG Toplotna pumpa 16KW split Sp HU161.U33 Cena: 424.500,00 RSD

LG Toplotna pumpa 12KW split Sp HU123.U33 Cena: 399.000,00 RSD

LG Toplotna pumpa 14KW split Sp HU143.U33 Cena: 421.700,00 RSD

LG Toplotna pumpa 16KW split Sp HU163.U33 Cena: 473.000,00 RSD

Unutrašnje jedinice:

LG Toplotna pumpa split Un HN1616.NK3 Cena: 388.000,00 RSD

LG Toplotna pumpa split Un HN1639.NK3 Cena: 426.600,00 RSD

LG Toplotna pumpa split Un HN1616T.NBO Cena: 783.800,00 RSD

Kombinacije unutrašnjih i spoljašnjih jedinica: