Potpuno nova LG Therma V Monobloc toplotna pumpa koja radi sa freonom R32. Osnovna njena karakteristika je
maksimalna temperatura polazne vode od 65C sto je cini dobrim resenjem za postojece radijatorske sisteme grejanja, kao
I konstantan kapacitet do spoljne temperature -7C. Na novoj generaciji znacajno je unapredjen sistem kontrole uredjaja –
ima mogucnost vodjenja dva kruga grejanja, mogucnost klizanja polazne temperature vode prema spoljnoj temperaturi