Opis

Kapacitet G/H u kW 2,89/3,11

Ova konfiguracija, u poređenju sa prethodnom verzijom TERMOSTATO A BORDO THIN-4-V, sadrži dva nezavisna čista kontakta za aktiviranje hladnjaka i kotla i prisustvo prisustva. Kada je kontakt koji je povezan sa ulazom “prisutnost” zatvoren, panel se nastavlja u stanju mirovanja. Nije moguce povezati ulaz “prisutnosti” paralelno sa drugim pločama (koriste se zasebni kontakti). U režimu TERMO-STATO A BORDO TIN-V-AUTO, podešavanje ventilatora je linearno (ne u koracima). Na elektronskoj ploči dostupni su dva dip-prekidača, jedan za aktiviranje ciklusa destratifikacije, a drugi za pokretanje grejanja bez ventilacija.