///Dersept 1 l rastvor za dezinfekciju

Dersept 1 l rastvor za dezinfekciju

850.00RSD

Rastvor za brzu dezinfekciju na bazi aktivnog kiseonika iz persirćetne kiseline 0.3%. Koristi se za dezinfekciju radnih površina, opreme, materijala, ambalaže, klima uredjaja i vazduha. Površine i oprema za dezinfekciju smeju biti u direktnom kontaktu sa hranom i pićem za ljude i životinje. Biocid – uništava viruse, bakterije i gljive.

Proizvod ima prirodni miris sirćeta i nije potrebno provetravanje niti ispiranje. Koristi se u svakodnevnoj dezinfekciji za spoljnu profesionalnu upotrebu.

Kategorije: ,

Opis

DERSEPT –  ekološko sredstvo za  opštu dezinfekciju, radni rastvor, baktericid, virucid, fungicid

Dersept je gotov radni rastvor koji se nanosi prskanjem na kontaminirane površine.

Karakteristike:

  •    ne postoji rezistencija bakterija te se može koristiti kontinualno u svakodnevnoj dezinfekciji
  •    ne ostavlja rezidue
  •   ne peni
  •   ne oštećuje drvo, gumu, plastiku, staklo, keramiku, emajl, pocinkovane, niklovane i hromirane metale
  •   deluje na temperaturama od 0º – 90º C
  •   posle upotrebe DERSEPT se u prirodi raspada na sirćetnu kiselinu, vodu i kiseonik pa ne zagađuje životnu sredinu
  •   biodegradabilan 90 %

DERSEPT se koristi za brzu dezinfekciju ravnih površina, pribora i opreme, klima uređaja, ventilacionih sistema, dečjih igračaka, školskog pribora i dr.

Persirćetna kiselina deluje kontaktno na površinu. Deluje na ćelijsku membranu mikroorganizama, vršeći poremećaj strukture i propustljivost membrane koja se raspada pod dejstvom visoko reaktivnog aktivnog kiseonika.

Posle upotrebe nije potrebno ispiranje tretiranih površina.

Vreme delovanja je od 10 do 20 minuta.

Tokom primene nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.

Proizvod se može koristiti neograničeno, bez odredjenog razmaka u korišćenju izmedju dve primene. Ljudi i životinje mogu biti prisutni u prostoru u kojem se proizvod koristi.

Proizvod ima miris sirćeta i nije potrebno provetravanje prostora.