/, PANASONIC, 9 KW, 12 KW, 16 KW/PANASONIC Aquarea toplotna pumpa – Split sistem

PANASONIC Aquarea toplotna pumpa – Split sistem

Split sistem High Performance

R410A; Maks temperatura vode 55 oC ;

Područje rada -20 oC do + 35 oC; E5 -220 VAC; E8-380VAC;

Split sistem High Temperature

R410A; Maks temperatura vode 65 oC ;

Područje rada -20 oC do + 35 oC; E5 -220 VAC; E8-380VAC;

Split sistem T-CAP

R410A; Maks temperatura vode 60 oC do -10 oC; 55oC do -15oC  ;

Područje rada -28 oC do + 35 oC; E5 -220 VAC; E8-380VAC;

Q model super tiha serija

 

POGLEDAJTE KATALOG

Opis

Split sistem High Performance  7KW

Toplotna pumpa vazduh-voda za grejanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode. Sastoji se od spoljašnje isparivačko-kondenzatorske jedinice i unutrašnje jedinice tj. hidro-bloka.

Unutrašnja samostojeća jedinica sastoji se od cirkulacione pumpe, razmenjivača toplote freon-voda, elektrogrejača, ekspanzione posude, hvatača nečistoće, VORTEX merača protoka vode, trosmernog ventila, te napojno-upravljačkog dela.
Na prednjoj strani hidro-bloka nalazi se regulator sa LCD zaslonom za podešavanje rada pumpe, određivanje režima rada, vremensko programiranje i upravljanje uređajem.
Regulacioni komplet podržava upravljanje prekretnim ventilom režima rada grejanje-hlađenje/PTV, upravljanje ventilom za odvajanje sistema grejanja i hlađenja, uključivanje elektrogrejača bojlera PTV-a, upravljanje u bivalentnom radu, upravljanje dodatnom cirkulacionom pumpom, elektronsku regulaciju brzine rada cirkulacione pumpe prema dT, podešavanje brzine rada pumpe prema režimu rada.
Mogućnost ugradnje dodatnog spoljašnjeg temperaturskog senzora za rad prema krivoj grejanja.
Mogućnost priključenja sobnog temperaturskog korektora kao dodatno osiguranje punog komfora sobne temperature.
Spoljašnja isparivačko-kondenzatorska jedinica predviđena je za spoljašnju montažu i sastoji se od hermetičkog dvorotacijskog kompresora u inverterskoj izvedbi, vazduhom hlađenog razmenjivača, te elemenata zaštite i regulacije sistema.
Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st
Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt Tpmin=+25°C do Tpmax=+55°C
Rashladni krug jedinice čine dvorotacijski inverter kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, elektroekspanzioni ventil, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R410a.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa stražnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena jednim ventilatorom.
Mogućnost ugradnje dodatnog upravljačkog modula za dvozonsku regulaciju, te mogućnost upravljanja Wi-Fi modulom putem Aquarea Smart Clouda.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SDC07H3E5-1
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 7.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.46
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 5.15 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.68
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 4.60 kW
COP kod -15°C i Tp 35°C: 2.32
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 6.00 kW
EER kod 35°C i Tp 7/12°C: 2.63
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 6.60 kW
EER kod 35°C i Tp 14/19°C: 2.66
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Razred efikasnosti sistema prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A+++ / A++
Nivo zvučnog pritiska G/H: 30/30 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 20.1 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 1.59/2.30 kW
Radna struja G/H : 7.30/10.40 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x500x340 mm
Težina: 43 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UD07HE5
Nivo zvučnog pritiska G/H: 50/48 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 6.35 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 795x900x320 mm
Težina: 66 kg

1ph u ponudi kapaciteti od 7kW, 9KW, 12KW, 16kW

3ph u ponudi kapaciteti od 9KW, 12kW, 16KW

 

Split sistem High Temperature 12kW 1ph

Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SHF12F6E5
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.46
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 12.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.52
Kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod +7°C i Tp 65°C: 2.20
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.60 kW
COP kod -7°C i Tp 65°C: 1.61
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska: 33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 34.4 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 6 kW
Nominalna priključna snaga: 2.69 kW
Radna struja: 12.9 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x502x353 mm
Težina: 47 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UH12FE5
Nivo zvučnog pritiska: 50 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 104 kg

Split sistem High Temperature 9kW 3ph

Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st
Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt Tpmin=+25°C do Tpmax=+65°C
Rashladni krug jedinice čine jedan hermetički scroll kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, glavni i By Pass elektroekspanzioni ventili, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R407c.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa zadnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena jednim ventilatorom.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SHF09F3E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 9.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.64
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.74
Kapacitet grejanja (kod +7°C) : 9.00 kW
COP kod +7°C i Tp 65°C: 2.25
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 8.90 kW
COP kod -7°C i Tp 65°C: 1.64
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska: 33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 25.8 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga: 1.94 kW
Radna struja: 3.00 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x502x353 mm
Težina: 47 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UH09FE8
Nivo zvučnog pritiska: 49 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 104 kg

 

 

Split sistem High Temperature 12kW 3ph

Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SHF12F9E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.46
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 12.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.52
Kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod +7°C i Tp 65°C: 2.20
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.60 kW
COP kod -7°C i Tp 65°C: 1.61
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska: 33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 34.4 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 9 kW
Nominalna priključna snaga: 2.69 kW
Radna struja: 4.20 A
Dimenzije VxŠxD: 892x502x353 mm
Težina: 48 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UH12FE8
Nivo zvučnog pritiska: 50 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 104 kg

Split sistem T-CAP 9KW

Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st
Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -28°C vt do +35°C vt Tpmin=+25°C do Tpmax=+60°C
Rashladni krug jedinice čine dvorotacijski inverter kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, elektroekspanzioni ventil, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R410a.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa zadnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena s dva ventilatora.
Mogućnost ugradnje dodatnog upravljačkog modula za dvozonsku regulaciju, te mogućnost upravljanja Wi-Fi modulom putem Aquarea Smart Clouda.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Toplotna pumpa održava konstantnim kapacitet grejanja do spoljašnje temperature Tv= -20°C.
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SXC09H3E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 9.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.84
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.85
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 9.00 kW
COP kod -15°C i Tp 35°C: 2.56
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 7.00 kW
EER kod 35°C i Tp 7/12°C: 3.17
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska G/H: 33/33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 25.8 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 1.86/2.21 kW
Radna struja G/H : 2.80/3.40 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x500x340 mm
Težina: 43 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UX09HE8
Nivo zvučnog pritiska G/H: 51/49 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 108 kg

 

Split sistem T-CAP 12KW

Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st
Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -28°C vt do +35°C vt Tpmin=+25°C do Tpmax=+60°C
Rashladni krug jedinice čine dvorotacijski inverter kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, elektroekspanzioni ventil, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R410a.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa zadnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena s dva ventilatora.
Mogućnost ugradnje dodatnog upravljačkog modula za dvozonsku regulaciju, te mogućnost upravljanja Wi-Fi modulom putem Aquarea Smart Clouda.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Toplotna pumpa održava konstantnim kapacitet grejanja do spoljašnje temperature Tv= -15°C.
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SXC12H9E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.74
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 12.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.72
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 12.00 kW
COP kod -15°C i Tp 35°C: 2.42
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 10.00 kW
EER kod 35°C i Tp 7/12°C: 2.81
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska G/H: 33/33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 34.4 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 9 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 2.57/3.55 kW
Radna struja G/H : 3.90/5.40 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x500x340 mm
Težina: 44 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UX12HE8
Nivo zvučnog pritiska G/H: 52/50 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 108 kg

 

Split sistem T-CAP 16KW

Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st
Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -28°C vt do +35°C vt Tpmin=+25°C do Tpmax=+60°C
Rashladni krug jedinice čine dvorotacijski inverter kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, elektroekspanzioni ventil, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R410a.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa zadnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena s dva ventilatora.
Mogućnost ugradnje dodatnog upravljačkog modula za dvozonsku regulaciju, te mogućnost upravljanja Wi-Fi modulom putem Aquarea Smart Clouda.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Toplotna pumpa održava konstantnim kapacitet grejanja do spoljašnje temperature Tv= -15°C.
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SXC16H9E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 16.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.28
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 16.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.49
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 16.00 kW
COP kod -15°C i Tp 35°C: 2.32
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 12.20 kW
EER kod 35°C i Tp 7/12°C: 2.57
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska G/H: 33/33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 45.9 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 9 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 3.78/4.80 kW
Radna struja G/H : 5.70/7.20 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x500x340 mm
Težina: 45 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UX16HE8
Nivo zvučnog pritiska G/H: 55/54 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 118 kg

Dodatne informacije

Spli sistem kapaciteti i karakteristike

Split sistem High Performance  7KW

Toplotna pumpa vazduh-voda za grejanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode. Sastoji se od spoljašnje isparivačko-kondenzatorske jedinice i unutrašnje jedinice tj. hidro-bloka.

Unutrašnja samostojeća jedinica sastoji se od cirkulacione pumpe, razmenjivača toplote freon-voda, elektrogrejača, ekspanzione posude, hvatača nečistoće, VORTEX merača protoka vode, trosmernog ventila, te napojno-upravljačkog dela.
Na prednjoj strani hidro-bloka nalazi se regulator sa LCD zaslonom za podešavanje rada pumpe, određivanje režima rada, vremensko programiranje i upravljanje uređajem.
Regulacioni komplet podržava upravljanje prekretnim ventilom režima rada grejanje-hlađenje/PTV, upravljanje ventilom za odvajanje sistema grejanja i hlađenja, uključivanje elektrogrejača bojlera PTV-a, upravljanje u bivalentnom radu, upravljanje dodatnom cirkulacionom pumpom, elektronsku regulaciju brzine rada cirkulacione pumpe prema dT, podešavanje brzine rada pumpe prema režimu rada.
Mogućnost ugradnje dodatnog spoljašnjeg temperaturskog senzora za rad prema krivoj grejanja.
Mogućnost priključenja sobnog temperaturskog korektora kao dodatno osiguranje punog komfora sobne temperature.
Spoljašnja isparivačko-kondenzatorska jedinica predviđena je za spoljašnju montažu i sastoji se od hermetičkog dvorotacijskog kompresora u inverterskoj izvedbi, vazduhom hlađenog razmenjivača, te elemenata zaštite i regulacije sistema.
Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st
Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt Tpmin=+25°C do Tpmax=+55°C
Rashladni krug jedinice čine dvorotacijski inverter kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, elektroekspanzioni ventil, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R410a.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa stražnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena jednim ventilatorom.
Mogućnost ugradnje dodatnog upravljačkog modula za dvozonsku regulaciju, te mogućnost upravljanja Wi-Fi modulom putem Aquarea Smart Clouda.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SDC07H3E5-1
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 7.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.46
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 5.15 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.68
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 4.60 kW
COP kod -15°C i Tp 35°C: 2.32
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 6.00 kW
EER kod 35°C i Tp 7/12°C: 2.63
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 6.60 kW
EER kod 35°C i Tp 14/19°C: 2.66
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Razred efikasnosti sistema prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A+++ / A++
Nivo zvučnog pritiska G/H: 30/30 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 20.1 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 1.59/2.30 kW
Radna struja G/H : 7.30/10.40 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x500x340 mm
Težina: 43 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UD07HE5
Nivo zvučnog pritiska G/H: 50/48 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 6.35 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 795x900x320 mm
Težina: 66 kg

1ph u ponudi kapaciteti od 7kW, 9KW, 12KW, 16kW

3ph u ponudi kapaciteti od 9KW, 12kW, 16KW

Split sistem High Temperature 12kW 1ph
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SHF12F6E5
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.46
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 12.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.52
Kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod +7°C i Tp 65°C: 2.20
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.60 kW
COP kod -7°C i Tp 65°C: 1.61
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska: 33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 34.4 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 6 kW
Nominalna priključna snaga: 2.69 kW
Radna struja: 12.9 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x502x353 mm
Težina: 47 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UH12FE5
Nivo zvučnog pritiska: 50 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 104 kg
Split sistem High Temperature 9kW 3ph
Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st
Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt Tpmin=+25°C do Tpmax=+65°C
Rashladni krug jedinice čine jedan hermetički scroll kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, glavni i By Pass elektroekspanzioni ventili, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R407c.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa zadnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena jednim ventilatorom.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SHF09F3E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 9.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.64
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.74
Kapacitet grejanja (kod +7°C) : 9.00 kW
COP kod +7°C i Tp 65°C: 2.25
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 8.90 kW
COP kod -7°C i Tp 65°C: 1.64
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska: 33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 25.8 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga: 1.94 kW
Radna struja: 3.00 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x502x353 mm
Težina: 47 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UH09FE8
Nivo zvučnog pritiska: 49 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 104 kg

Split sistem High Temperature 12kW 3ph
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SHF12F9E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.46
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 12.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.52
Kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod +7°C i Tp 65°C: 2.20
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.60 kW
COP kod -7°C i Tp 65°C: 1.61
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska: 33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 34.4 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 9 kW
Nominalna priključna snaga: 2.69 kW
Radna struja: 4.20 A
Dimenzije VxŠxD: 892x502x353 mm
Težina: 48 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UH12FE8
Nivo zvučnog pritiska: 50 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 104 kg
Split sistem T-CAP 9KW
Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st
Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -28°C vt do +35°C vt Tpmin=+25°C do Tpmax=+60°C
Rashladni krug jedinice čine dvorotacijski inverter kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, elektroekspanzioni ventil, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R410a.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa zadnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena s dva ventilatora.
Mogućnost ugradnje dodatnog upravljačkog modula za dvozonsku regulaciju, te mogućnost upravljanja Wi-Fi modulom putem Aquarea Smart Clouda.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Toplotna pumpa održava konstantnim kapacitet grejanja do spoljašnje temperature Tv= -20°C.
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SXC09H3E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 9.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.84
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.85
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 9.00 kW
COP kod -15°C i Tp 35°C: 2.56
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 7.00 kW
EER kod 35°C i Tp 7/12°C: 3.17
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska G/H: 33/33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 25.8 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 1.86/2.21 kW
Radna struja G/H : 2.80/3.40 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x500x340 mm
Težina: 43 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UX09HE8
Nivo zvučnog pritiska G/H: 51/49 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 108 kg

Split sistem T-CAP 12KW
Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st
Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -28°C vt do +35°C vt Tpmin=+25°C do Tpmax=+60°C
Rashladni krug jedinice čine dvorotacijski inverter kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, elektroekspanzioni ventil, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R410a.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa zadnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena s dva ventilatora.
Mogućnost ugradnje dodatnog upravljačkog modula za dvozonsku regulaciju, te mogućnost upravljanja Wi-Fi modulom putem Aquarea Smart Clouda.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Toplotna pumpa održava konstantnim kapacitet grejanja do spoljašnje temperature Tv= -15°C.
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SXC12H9E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.74
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 12.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.72
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 12.00 kW
COP kod -15°C i Tp 35°C: 2.42
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 10.00 kW
EER kod 35°C i Tp 7/12°C: 2.81
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska G/H: 33/33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 34.4 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 9 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 2.57/3.55 kW
Radna struja G/H : 3.90/5.40 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x500x340 mm
Težina: 44 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UX12HE8
Nivo zvučnog pritiska G/H: 52/50 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 108 kg

Split sistem T-CAP 16KW
Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st
Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -28°C vt do +35°C vt Tpmin=+25°C do Tpmax=+60°C
Rashladni krug jedinice čine dvorotacijski inverter kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, elektroekspanzioni ventil, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R410a.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa zadnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena s dva ventilatora.
Mogućnost ugradnje dodatnog upravljačkog modula za dvozonsku regulaciju, te mogućnost upravljanja Wi-Fi modulom putem Aquarea Smart Clouda.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Nominalna dužina freonskog cevovoda iznosi 7 m.
Toplotna pumpa održava konstantnim kapacitet grejanja do spoljašnje temperature Tv= -15°C.
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Unutrašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-SXC16H9E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 16.00 kW
COP kod +7°C i Tp 35°C: 4.28
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 16.00 kW
COP kod -7°C i Tp 35°C: 2.49
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 16.00 kW
COP kod -15°C i Tp 35°C: 2.32
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 12.20 kW
EER kod 35°C i Tp 7/12°C: 2.57
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Nivo zvučnog pritiska G/H: 33/33 dB(A)
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 45.9 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 9 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 3.78/4.80 kW
Radna struja G/H : 5.70/7.20 A
Dimenzije VxDxŠ: 892x500x340 mm
Težina: 45 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-UX16HE8
Nivo zvučnog pritiska G/H: 55/54 dB(A)
Cevni priključci:
Gasni vod: 15.88 mm
Tečni vod: 9.52 mm
Dužina freonskog cevovoda: 3 do 30 m
Visinska razlika između spoljašnje i unutrašnje jedinice: 20 m
Dimenzije VxDxŠ: 1340x900x320 mm
Težina: 118 kg