/, PANASONIC, 9 KW, 12 KW, 16 KW/PANASONIC Aquarea toplotna pumpa – Monoblok

PANASONIC Aquarea toplotna pumpa – Monoblok

Monoblok High Performance

R410A; Maks. temp vode 55 oC; područje rada -20 oC do +35 oC;

E5-220 VAC

Monoblok High Temperature

R407C; Maks. temp vode 65 oC; područje rada -20 oC do +35 oC;

E5-220 VAC

Monoblok T-CAP

R410A; Maks. temp vode 55 oC; područje rada -20 oC do +35 oC;

E5-220 VAC, E8-380 VAC

POGLEDAJTE KATALOG

Opis

Monoblok High Temperature 9KW

Toplotna pumpa vazduh-voda za grejanje i pripremu potrošne tople vode. Jedinica je u monoblok izvedbi za spoljašnju montažu, sa isparivačko-kondenzatorskom sekcijom i hidro-modulom.
Monoblok se sastoji od dvorotacijskog hermetičkog kompresora u inverterskoj izvedbi, isparivačko-kondenzatorskog bloka, cirkulacione pumpe, razmenjivača toplote freon-voda, elektrogrejača, ekspanzione posude, elemenata zaštite i regulacije te napojno-upravljačkog dijela. Monoblok se upravlja regulatorom sa LCD zaslonom za podešavanje, određivanje režima rada, vremensko programiranje i upravljanje uređajem. Regulator je odvojen od jedinice te je predviđen za montažu na zid na udaljenosti 10 m od monobloka.
Regulacioni komplet podržava upravljanje prekretnim ventilom režima rada grejanje/PTV, uključivanje elektrogrejača, upravljanje u bivalentnom radu, upravljanje dodatnom cirkulacionom pumpom, elektronsku regulaciju brzine rada cirkulacione pumpe prema dT.
Temperatursko područje rada:
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt.Tpmin=+25°C do Tpmax=+65°C
Rashladni krug jedinice čine dvorotacijski hermetički inverterski kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, elektroekspanzioni ventil, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R407c.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa zadnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno prema kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena s dva ventilatora.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-MHF09G3E5
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 9.00 kW
COP kod kod +7°C i Tv 35°C: 4.64
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.00 kW
COP kod kod -7°C i Tv 35°C: 2.74
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 9.00 kW
COP kod kod -15°C i Tv 35°C: 2.43
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 25.8 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga G: 1.94 kW
Radna struja G: 9.3 A
Dimenzije VxDxŠ: 1410x1283x320 mm
Težina: 151 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Nivo zvučnog pritiska: 51 dB(A)

 

Monoblok High Temperature 12KW

Temperatursko područje rada:
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt.Tpmin=+25°C do Tpmax=+65°C
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-MHF12G6E5
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod kod +7°C i Tv 35°C: 4.46
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 12.00 kW
COP kod kod -7°C i Tv 35°C: 2.52
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 12.00 kW
COP kod kod -15°C i Tv 35°C: 2.17
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 34.4 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 6 kW
Nominalna priključna snaga G: 2.69 kW
Radna struja G: 12.8 A
Dimenzije VxDxŠ: 1410x1283x320 mm
Težina: 151 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Nivo zvučnog pritiska: 52 dB(A)

Monoblok High Performance 7KW

Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st, Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt.Tpmin=+25°C do Tpmax=+55°C
Mogućnost ugradnje dodatnog upravljačkog modula za dvozonsku regulaciju, te mogućnost upravljanja Wi-Fi modulom putem Aquarea Smart Clouda.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-MDC07H3E5
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 7.00 kW
COP kod kod +7°C i Tv 35°C: 4.52
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 5.50 kW
COP kod kod -7°C i Tv 35°C: 2.70
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 6.00 kW
EER kod 35°C i Tv 7/12°C: 2.78
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 20.1 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 1.55/2.16
Radna struja G/H : 7.2/9.9 A
Dimenzije VxDxŠ: 865x1283x320 mm
Težina: 104 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Nivo zvučnog pritiska: 50 dB(A)

Monoblok High Performance 9KW

Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st, Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt.Tpmin=+25°C do Tpmax=+55°C
Mogućnost ugradnje dodatnog upravljačkog modula za dvozonsku regulaciju, te mogućnost upravljanja Wi-Fi modulom putem Aquarea Smart Clouda.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-MDC09H3E5
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 9.00 kW
COP kod kod +7°C i Tv 35°C: 4.29
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 6.40 kW
COP kod kod -7°C i Tv 35°C: 2.60
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 7.00 kW
EER kod 35°C i Tv 7/12°C: 2.60
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 25.8 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 2.10/2.69
Radna struja G/H : 9.6/12.2 A
Dimenzije VxDxŠ: 865x1283x320 mm
Težina: 104 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Nivo zvučnog pritiska: 51 dB(A)

Monoblok High Performance 12KW

Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st, Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt.Tpmin=+25°C do Tpmax=+55°C
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-MDC12H6E5
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod kod +7°C i Tv 35°C: 4.74
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 10.00 kW
COP kod kod -7°C i Tv 35°C: 2.73
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 8.90 kW
COP kod kod -15°C i Tv 35°C: 2.46
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 10.00 kW
EER kod 35°C i Tv 7/12°C: 2.81
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 34.4 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 6 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 2.53/3.56
Radna struja G/H : 24/26 A
Dimenzije VxDxŠ: 1410x1283x320 mm
Težina: 140 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Nivo zvučnog pritiska: 52 dB(A)

Monoblok High Performance 16KW

Temperatursko područje rada:
– u režimu hlađenja od Tv = +16°C do +43°C st, Tpmin=+5°C do Tpmax=+20°C
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt.Tpmin=+25°C do Tpmax=+55°C
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-MD16H6E5
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 16.00 kW
COP kod kod +7°C i Tv 35°C: 4.28
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 11.40 kW
COP kod kod -7°C i Tv 35°C: 2.57
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 10.30 kW
COP kod kod -15°C i Tv 35°C: 2.35
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 12.20 kW
EER kod 35°C i Tv 7/12°C: 2.56
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 45.9 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 6 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 3.74/4.76
Radna struja G/H : 16.9/21.5 A
Dimenzije VxDxŠ: 1410x1283x320 mm
Težina: 140 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Nivo zvučnog pritiska: 55 dB(A)

Monoblok T-CAP 9KW

Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-MXC09H3E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 9.00 kW
COP kod kod +7°C i Tv 35°C: 4.84
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.00 kW
COP kod kod -7°C i Tv 35°C: 2.85
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 9.00 kW
COP kod kod -15°C i Tv 35°C: 2.56
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 7.00 kW
ERR kod 35°C i Tv 7/12°C: 3.17
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 25.8 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 1.86/2.21
Radna struja G/H : 3.0/3.5 A
Dimenzije VxDxŠ: 1410x1283x320 mm
Težina: 151 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Nivo zvučnog pritiska: 51 dB(A)

Monoblok T-CAP  12KW

Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-MXC12H9E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 12.00 kW
COP kod kod +7°C i Tv 35°C: 4.74
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 12.00 kW
COP kod kod -7°C i Tv 35°C: 2.72
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 12.00 kW
COP kod kod -15°C i Tv 35°C: 2.42
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 10.00 kW
ERR kod 35°C i Tv 7/12°C: 2.81
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 34.4 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 9 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 2.53/3.56
Radna struja G/H : 4.0/5.3 A
Dimenzije VxDxŠ: 1410x1283x320 mm
Težina: 151 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Nivo zvučnog pritiska: 52 dB(A)

Monoblok T-CAP 16KW

Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Električno napajanje: 380V kod 50Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-MXC16H9E8
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 16.00 kW
COP kod kod +7°C i Tv 35°C: 4.28
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 16.00 kW
COP kod kod -7°C i Tv 35°C: 2.49
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 16.00 kW
COP kod kod -15°C i Tv 35°C: 2.32
Kapacitet hlađenja (kod 35°C) : 12.20 kW
ERR kod 35°C i Tv 7/12°C: 2.56
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 45.9 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 9 kW
Nominalna priključna snaga G/H: 3.74/4.76
Radna struja G/H : 5.7/7.1 A
Dimenzije VxDxŠ: 1410x1283x320 mm
Težina: 164 kg
Napajanje: 380 Vac, 50 Hz
Nivo zvučnog pritiska: 55 dB(A)

Dodatne informacije

Monoblok High Temperature 9KW

Toplotna pumpa vazduh-voda za grejanje i pripremu potrošne tople vode. Jedinica je u monoblok izvedbi za spoljašnju montažu, sa isparivačko-kondenzatorskom sekcijom i hidro-modulom.
Monoblok se sastoji od dvorotacijskog hermetičkog kompresora u inverterskoj izvedbi, isparivačko-kondenzatorskog bloka, cirkulacione pumpe, razmenjivača toplote freon-voda, elektrogrejača, ekspanzione posude, elemenata zaštite i regulacije te napojno-upravljačkog dijela. Monoblok se upravlja regulatorom sa LCD zaslonom za podešavanje, određivanje režima rada, vremensko programiranje i upravljanje uređajem. Regulator je odvojen od jedinice te je predviđen za montažu na zid na udaljenosti 10 m od monobloka.
Regulacioni komplet podržava upravljanje prekretnim ventilom režima rada grejanje/PTV, uključivanje elektrogrejača, upravljanje u bivalentnom radu, upravljanje dodatnom cirkulacionom pumpom, elektronsku regulaciju brzine rada cirkulacione pumpe prema dT.
Temperatursko područje rada:
– u režimu grejanja od Tv = -20°C vt do +35°C vt.Tpmin=+25°C do Tpmax=+65°C
Rashladni krug jedinice čine dvorotacijski hermetički inverterski kompresor, četvorokraki ventil za prekretanje režima rada, elektroekspanzioni ventil, kolektor, filter i separator ulja. Jedinice su fabrički ispitane, vakumirane i prednapunjene rashladnim fluidom R407c.
Ugrađeni su presostati visokog i niskog pritiska, senzori temperature rashladnog fluida, temperature ulja, temperature razmenjivača i spoljašnje temperature.
Jedinica uzima vazduh sa zadnje i bočnih strana, a izbacuje horizontalno prema kroz zaštitnu rešetku na prednjoj strani. Jedinica je opremljena s dva ventilatora.
Toplotne karakteristike su date kod nominalnih uslova:
Grejanje Tv=7°C st, Tv=6°C vt, Tp=35°C st
Hlađenje Tv=35°C st, Tp=27°C st, Tp=7°C/12°C
Električno napajanje: 230V kod 50Hz
Spoljašnja jedinica proizvod Panasonic tip WH-MHF09G3E5
Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C) : 9.00 kW
COP kod kod +7°C i Tv 35°C: 4.64
Kapacitet grejanja (kod -7°C) : 9.00 kW
COP kod kod -7°C i Tv 35°C: 2.74
Kapacitet grejanja (kod -15°C) : 9.00 kW
COP kod kod -15°C i Tv 35°C: 2.43
Razred energetske efikasnosti prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: A++ / A++
Protok vode (dT=5k kod 35°C): 25.8 l/min
Kapacitet elektrogrejača: 3 kW
Nominalna priključna snaga G: 1.94 kW
Radna struja G: 9.3 A
Dimenzije VxDxŠ: 1410x1283x320 mm
Težina: 151 kg
Napajanje: 230 Vac, 50 Hz
Nivo zvučnog pritiska: 51 dB(A)